SWF EDU TEENS: Nie boję się? + warsztaty // SWF EDU TEENS: I’m Not Afraid? + workshops

 

➔ 15.11 – 10:00 (90′)
➔ Dom Tramwajarza 
➔  wstęp wolny // free entry*
➔ język // language [PL + EN]

ilość miejsc ograniczona // number of places is limited

Kryzys zdrowia psychicznego to jeden z najbardziej palących problemów dotyczących dobrobytu młodych ludzi w Polsce. Zestaw SWF EDU Teens: Nie boję się?, przygotowany we współpracy z Franciszkiem Drągiem oraz organizatorami Festiwalu reAkcja, jest filmowym dwugłosem przygotowanym z myślą o aktywizowaniu i uwrażliwianiu młodych ludzi na problemy edukacyjne.

Program został wzbogacony o działania animacyjno – edukacyjne. Warsztaty wspomagają ukierunkowaniu na pozytywne aspekty budowania relacji, wspólnotowości, jak również uświadamianiu o sile własnej sprawczości i samodzielności. Będą one współtworzone i współprowadzone przez studentów II roku studiów magisterskich CLMC (Children’ Literature and Media Culture), międzynarodowego konsorcjum przy Uniwersytecie Wrocławskim.

_

The mental health crisis is one of the most burning issues associated with the wellbeing of the Polish youth. SWF EDU Teens: I’m not scared?, prepared in collaboration with reAkcja Festival is dual in nature and designed to activate and sensitize them to issues related to education. 

The program has been expanded and additionally includes animation and educational activities. They will be co-created and co-led by graduate students from CLMC (Children’ Literature and Media Culture), an international consortium at the University of Wroclaw.