Transforming Gazes: Cinematic Visions of Rethinking, Resilience, Resistance

➔ 18.11 – 12:30 (90′ + Q&A)
➔ Pawilon
➔  wstęp wolny // free entry*
➔ język // language [EN]

* ilość miejsc ograniczona // number of places is limited

Program kuratorowany przez Angelikę Ramlow opiera się na filmach archiwalnych Arsenal – Institute for Film and Video Art: międzynarodowej instytucji badawczej i edukacyjnej, aktywnie tworzącą sieć komunikacji oraz przestrzeń dla (filmowego) dialogu kulturowego. W programie zestawione są obrazy dokumentujące momenty zwrotów, przełomów i przemian: zarówno indywidualnych jak i kolektywnych, społecznych. To momenty historyczne jak i współczesne – bazujące na głęboko zakorzenionych relacjach władzy. Program stawia pytanie o sprawczość wizualnej reprezentacji i rolę sztuki audiowizualnej. Czy ukazywanie tego, co na co dzień niewidoczne, wystarcza do zmiany panujących hierarchii wpływów i zależności? 
_


The program curated by Angelika Ramlow is based on archival films from the Arsenal – Institute for Film and Video Art:  a site for research and education that works both nationally and internationally and creates a network of communication as well as a space for (film) cultural dialogue. It features images documenting moments of turning points, breakthroughs, and transformations— individual, collective, and social. These moments are both historical and contemporary, rooted in deeply entrenched power relations. The program also raises questions about the agency of visual representation and the role of audiovisual art. Does depicting what is normally invisible suffice to change the prevailing hierarchies of influence and dependence?

 

Zrealiowane w ramach projektu z Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej.
_

Project created with The Foundation for Polish-German Cooperation