Nasza misja

Nasza misja

Short Waves Festival to więcej niż filmy w kinie.

Przez lata mottem festiwalu było “najbardziej treściwy festiwal krótkiego kina”, które do dziś pozostaje nam bliskie. Chcemy tworzyć wydarzenie, które znosi umowne granice pomiędzy dziedzinami sztuki (film, sztuki wizualne, design, architektura, muzyka), inicjuje dialog społeczny oraz wyznacza nowe trendy w obszarze event-cinema.

Prezentujemy filmy, które reagują na to, co dzieje się na świecie, zabieramy głos w ważnych dla nas sprawach.

Festiwal tworzymy głównie z myślą o publiczności, jednocześnie wspierając branżę filmową i edukując młodych twórców. Istotnym założeniem programowym jest także próba niwelowania barier dostępu do festiwalu: fizycznych, ekonomicznych, czy wynikających np. z niepełnosprawności.

Chcemy tworzyć festiwal świadomy, otwarty, dostępny i różnorodny. Od 2020 roku wdrożyliśmy także strategię działań mających na celu zmniejszenie wpływu festiwalu na środowisko naturalne.